Omsorg i endring

400,00 kr

Forfatter: Per Ingemar Kosberg
ISBN 978-82-7083-453-2
440 sider

Denne boka om Klæbu pleiehjem gir et bilde av samfunnets skiftende holdning og tilbud til utviklingshemmede. Det fortelles om 73 års institusjonsliv, til dels i store og overfylte avdelinger uten aktivitetstilbud. Det var gjennom åra mange tunge tak, mye slit og heftig engasjement fra ansatte og pårørende for å bedre levekårene og utviklingsmulighetene. En som arbeidet ved institusjonen fra 1960-åra til 1980-åra, har karakterisert utviklinga i denne perioden som «fra steinalderen til ei ny tid».
Historia forteller også om en stor institusjon som preget ei lita bygd, og på det meste hadde «Hjemmet» i Klæbu, som var sentralinstitusjon for tre fylker – bortimot 460 beboere, og var den største arbeidsplassen i kommunen.

Kategori:

Beskrivelse