Om oss

Snøfugl forlag vart etablert i 1972 og verksemda held til i Melhus, Sør-Trøndelag.
Samme selskap (Snøfugl AS) gir også ut avisa Gaula. Forlagssjef er Åsmund Snøfugl.
Forlaget gir ut generell litteratur, særlig skjønnlitteratur og dokumentarstoff, mest av
norske forfattere, men også noe av utenlandske. Romanen «Tid i aske» av den indiske
forfatteren Debabrata Rej var forlagets første utgivelse. Av skjønnlitterære forfattere kan
nevnes (i alfabetisk orden) Gabriel Brovold, Anders O. Klakegg, Ragnhild Magerøy,
Anne B. Ragde, Fredrik Skagen, Johan Snøfugl, Ingvald Svinsaas og Asbjørn Øksendal.

Snøfugl forlag har gitt ut mange bøker med historisk innhold. bl. a. er den engelske
Samuel Laings beskrivelser av forholdene i Norge og Sverige på tidlig 1800-tall, to bøker
oversatt av Kåre Snekkvik, blant forlagets utgivelser. Forlaget har også på sine lister en
rekke bøker med motiv fra krigstida. Snøfugl forlag har også gitt ut en del lokalhistoriske
bøker fra ulike deler av landet. Forlaget har årleg hatt 4 – 16 utgivingar.

Snøfugl forlag er medlem av Den norske forleggerforening.

Til bokhandlene ekspederes bøkene gjennom Forlagsentralen.