16 klimaturer i Flå, Horg og Støren

160,00 kr

Forfatter: Kjell Arne Morland

16 klimaturer i Flå, Horg og Støren er en veiviser til turer på begge sider av Gaula. Der kan man oppleve fin natur, og samtidig bli kjent med interessante forhold både historisk og kulturelt.Til hver tur er det knyttet små tekster til ettertanke. De fleste av dem setter søkelyset på viktige utfordringer vi står overfor når det gjelder å bevare klimaet på jorda.

Boka har også tematiske kapitler som ikke er knyttet til bestemte turmål. Alle kapitlene kan inspirere selv om man ikke går alle turene rent fysisk.

ISBN 978-82-7083-362-7

Heftet, lommeformat.

2009

Kategori: