En enkel mann fra landet – Festskrift til Kåre Gjønnes

240,00 kr

Forfatter: Brit Skjelbred (red.)

«En enkel mann fra landet» er uttrykket Kåre Gjønnes gjerne bruker om seg selv. Men hans liv og virke viser at en enkel mann fra landet kan sette store spor etter seg i samfunnet, og bety svært mye for mange. Dette festskriftet inneholder artikler og hilsener fra en rekke av dem som har opplevd Kåre Gjønnes i hans mange roller: som familiemann, lokalpolitiker, stortingsmann, landbruksminister og fylkesmann – og ikke minst som brobygger mellom folk med ulikt utgangspunkt og motstridende interesser.

Boka gir et bilde av en oppriktig samfunnsengasjert mann med store kunnskaper og stor respekt for sine medmennesker og for det anvaret vi alle har som forvaltere av skaperverket.

ISBN 978-82-7083-399-3

Kategori: