Grender innved Trollheimen

400,00 kr

Forfattere: Marie Vik, Birgit Foss og Jens P Flaa

Frå Skaret i Oppdal, nær 900 m o.h. ser du nordover ein breilagt fjelldal: Skardalen og Nerskogen. Her var frå gammalt av slåtteng og setrer, her rauk det frå blæsteromnar og tjøremiler. Her fann nybrottsmenn «plass til en stue og muld til en log» på 1930-talet. Ei spennande historie!
I nordenden av dalen ligg Lauvåsen også den brukt frå gammal tid. Så bureisingsgrend – no setergrend att – beite for store flokkar.
Ver med oss på oppdagningsferd!