Reidar Almås: Hølonding. Ord og uttrykk.

350,00 kr

Beskrivelse

Forfatter: Reidar Almås.

ISBN: 978-82-7083-480-0

Antall sider: 208

Boka Hølonding er ei ordbok for dialekten på Hølonda med eksempel korleis dialekten blir bruka i ordtak og faste uttrykk, rim og regler. Ordsamlinga på vel 3700 ord bygger i tillegg til forfattarens eigne notatar på ordsamlinga til Per Trotland som er nedskrevne av Odd Inge Trotland og ord og uttrykk som Reidar R. Kjøsen har skreve opp. Mari Konstad har og bidrege med mange ord, ordtak, rim og regler.

Boka er rikt illustrert med bilde frå Hølonda tatt av amatørfotografar som vil dele sine naturopplevingar frå bygda med lesarane.

Bak i boka er det blanke sider der lesarane kan skrive ned ord og uttrykk som dei ikkje finn i boka, til glede for sine etterkomarar.

Snøfugl Hølonding ny