Ingeborg S.Mellgren Mathiesen: Melhus Gamle Prestegård – Fortid møter fremtid – Hagehistorie og forslag til tiltak 2010

200,00 kr

Melhus prestegård hadde et særegent hageanlegg, utviklet gjennom mer enn 250 år. Da prestegårdslåna ikke lenger var bolig for soknepresten, forfalt hagen og det ble bestemt at den skulle bli en del av en utvidet kirkegård. Anleggsarbeidet kom i gang, og mye av hagen ble ødelagt, inntil vernemyndighetene bestemte at prestegårdslåna og hagen skulle fredes. Så startet arbeidet med å få hagen tilbake, slik den var før. Kunnskap, bilder og dokumenter ble samlet og landskapsarkitekt Ingeborg Sophie Mellgren Mathiesen ble engasjert. Hun gjorde seg kjent med hagen og historien og utarbeidet en rapport og forslag til tiltak. Rapporten kommer herved i bokform, til nytte og glede for alle som er interessert i den kulturen som hagen i vid forstand representerer.

Forfatter: Ingeborg S. Mellgren Mathiesen

ISBN: 972-82-7083-500-3

Antall sider: 149

2016