«the Pest of Malls!!»

200,00 kr

Forfattere: Birgit K. Lundheim & Leiken Vik
ISBN 978-82-7083-421-1

Boka er et samarbeid mellom Birgit Kvamme Lundheim (tekst)og Leiken Vik (malerier)

Hva om du finner en sytti-desibel skotte i et kjøpesenter og er solgt fra første reel? Hva om alt går bra? – helt til dagen du møter deg selv i døra…

«the Pest of Malls!!» er en fortelling i malerier og sonetter – dels et resultat av lek med form og tradisjon, dels rent uttrykksbehov.

Kategori: