Ingvar Ree: Fangst og fisketradisjoner i Gaula

300,00 kr

Gjennom alle tider har Gaula vært ei livgivende åre gjennom dalføret. Mild og god i solrike sommerdager, men mektig og voldsom når regnvær og snøsmelting brått har økt vassmengden og ført til flom. Elva har til alle tider lokket med sin rike laksebestand. Fisket har gitt mat på bordet og inntekter til bygdefolket. I mange tiår kom lakselorder fra England for å tilbringe somrene ved Gaulas bredder. Og i vår tid er Gauldalen et paradis for sportsfiskere fra fjern og nær. I denne boka kan du lese om fisketradisjonene i dalføret gjennom ulike tider og om den spennende og evige jakten på storlaksen. Gaula er ei helt spesiell elv. Ingen tekniske installasjoner regulerer eller berører elva, som har fått utvikle seg fritt, slik den har gjort fra tidenes morgen. Å bevare Gaula som et pulserende og levende vassdrag, må være en viktig oppgave for all framtid, skriver forfatteren til slutt i denne boka.

ISBN 978-82-7083-581-2

Kategori: