Jan Erik Kregnes: Åsta-ulykka

300,00 kr

En av de første dagene i året 2000 skjedde en fryktelig ulykke på Rørosbanen. To tog kolliderte ved Åsta, mellom Elverum og Rena. 19 mennesker omkom. I denne boka fortelles det som hendte, om heltemodige redningsaksjoner og det undersøkelsesarbeidet som ble satt i gang etterpå. Hvordan kunne katastrofen oppstå, og hva må gjøres for å unngå ulykker i framtida, var spørsmål som ble stilt.

ISBN 978-83-7083-571-3

Kategorier: ,