Gabriel Brovold: Løyntnanten

300,00 kr

Handlingen utspiller seg i tiden før og under siste krig og kretser om en gammel slektseiendom på Østlandet, ikke langt fra svenskegrensen. Her finner vi alle herregårdslivets ingredienser: jakt og friluftsliv, viltre ritt, kjærlighetsforviklinger og edle, stri menneskesinn. Hovedpersonen er arvingen til godset, en ung løytnant, men en viktig rolle spiller også søstrene hans. Tross aristokratisk opprinnelse og dype røtter i hjemstavnen har den unge mannen mange primitive og mørkblodige trekk. Dette kommer ikke minst til uttrykk i hans kjærlighetsforhold. Søsteren er av en solidere støpning, mer av en karakter, men ingen engel. Krigen griper voldsomt og dramatisk inn i livet til disse to unge. Spenningen fortettes, samtidig opplever vi hvordan krigssituasjonen skjerper livsfølelse og holdning hos samtlige personer i romanen.

ISBN 978-82-7083-117-4b

Forfatter: Gabriel Brovold

1981

Innbundet