Guttorm P. Haugen: Veidemann i villmark

250,00 kr

Veidemann i villmark er fortellingen om veidemannen Mekkel Vannhafte, han som helt fra guttedagene levde sitt liv inne på Hedmarksvidda. Fortellingen er bygd opp på gamle sagn om denne villmarksmannen, men det er ikke alt. Forfatteren av boka – Guttorm P. Haugen – kjenner selv stoffet han skriver om «på kroppen» fra sine mange ferder i skog og mark. Med sin evne til sterkt og ekte å skildre natur, dyr og menneskelige følelser, får forfatteren leseren til å oppleve alt slik som veidemannen Mekkel gjør det.

Boka er med alle sine sterke og ekte naturskildringer et rop til alle nåtidsmennesker om å søke tilbake til naturen.