Ingvald Svinsaas: I grenseland

86,00 kr

Hva finnes i grenselandet mellom himmel og jord – mellom liv og død? I mørke haustkvelder – men også på fullys dag – hender det at folk møter personer de ikke visste eksisterte – eller personer de har kjent – men som er gått bort. Mange er det som kan berette om merkelige hendinger det er vanskelig å finne svar på . I denne boka tar Ingvald Svinsaas for seg slike opplevelser – i grenseland.

ISBN 978-82-7083-127-1

Forfatter : Ingvald Svinsaas

Utgiver Snøfugl forlag

80 sider.

1982.