Ragnhild Magerøy: Den hvite steinen

350,00 kr

En historisk roman fra de første generasjoner etter vikingetida, og det er slutt på landnåmet. De siste erobringstokt ble norske kongers bane. Et kraftfullt og vitalt folk satt på restene av et samlingsverk, tuftet på samlingskongens erobringer ved å vinne tilhengere gjennom et formidabelt frillehold i alle smårikene som skulle bli Norge.
Ragnhild Magerøy gir oss i «Den hvite steinen» skarpe riss av hvordan borgerkrigene i 1100-tallets Norge hadde sin oppkomst i riks-samlingen og trosskiftet, som skapte slektsfeider, splid og hevntanker.

Innbundet, 235 sider.

ISBN 978-82-7083-201-4