DANEVIRKE (Vikingtidens begynnelse)

400,00 kr

Forfatter: Ståle Botn

Antall sider: 290

ISBN: 978-82-7083-402-0

 

Beskrivelse

Forfatter: Ståle Botn

Antall sider: 290

ISBN: 978-82-7083-402-0

Vikingetiden begynte som en religionskrig, der konger og stormenn rustet ut angrepsstyrker for ikke bare å demme opp for den forhatte kristendommen, men faktisk for å utrydde den, hevder forfatteren av denne boka. Det er på denne bakgrunn vi må se vikingetiden, som hadde sin innledning og årsak ved den store bastionen mellom Norden og det øvrige Europa, nemlig Danevirke, Nord-Europas største største norrøne forsvarsverk.Seierherrene skriver historien, i dette tilfelle kirken, som hadde skrivekyndige klerker. Etter kristningsprosessen skulle alle hedenske skikker tilintetgjøres, og vikingetidens grunner forties. Derfor har vi ikke sett den virkelige årsaken til vikingtiden. Les denne fascinerende boka som retter søkelyset på en begivenhetsrik tid, der norrøne folk satte sitt preg på store deler av Europa, og hentet tilbake til Norden impulser fra fremmede kyster.

Ståle Botn (1945) har et stort forfatterskap bak seg med mer enn 50 utgivelser. Han har skrevet romaner og fagbøker.

 

Danevirke Ståle Botn Snøfugl Forlag
Danevirke