Søndagsbru

300,00 kr

Beskrivelse

Forfatter: Ruth Rein

ISBN: 978-82-7083-436-5

Antall sider: 200

I denne oppvekstfortellinga møter vi menneskene og miljøet på en liten gård i Trøndelag. 1950-tallet er ei brytningstid der tekniske oppfinnelser gjør hverdagen lettere hvis en har råd til å investere. Det er mye glede, men også slit og tungt arbeid når gården skal være livsgrunnlaget for en hel familie. Midt i dette står Ruth som forteller om opplevelser, arbeidsoperasjoner og miljø sett med barnets øyne .

SondagsbruVaaks.pdf