Selfangst – et liv for mannfolk

400,00 kr

Forfatter: Britt Johansen
Nordområdene er i fokus på nye måter. I denne boka tar Britt Johansen oss inn i en historie og virksomhet som nå bare er en blek skygge av hva den var – norsk selfangst. Boka er en dokumentasjon av denne siden av vår polar- og ishavshistorie. Den sveiper over et enormt område fra Kvitsjøen i øst til Newfoundland i vest. Forfatteren lar mange av de tidligere fangstfolkene få fortelle sin egen historie om risikofylte fangstturer og ekspedisjoner i nordlige farvann, hvor marginene mellom liv og død ofte var små.

Britt Johansen er opprinnelig fra Steigen i Nordland, men bor i Bodø, og har en allsidig bakgrunn. Hun er cand.mag. i kystsoneforvaltning fra daværende Høgskolen i Bodø og var i lang tid sekretær i Nordland Fylkes Fiskarlag og i Nordland Senterparti. Siden 2002 har hun samlet stoff om selfangst og ishavsfart fra Nordland. Samtidig har hun ved selvsyn satt seg inn i forholdene i nordområdene som besetningsmedlem på selfangstfartøy og som ansatt ved flere av værstasjonene i arktiske områder.

ISBN: 978-82-7083-507-2

Antall sider: 302

Kategori: Stikkord: