Astri Holm og Berit Rusten: Kreativitet og feministaktivisme på 70- og 80-tallet i Trondheim

250,00 kr

Forfatterne, Astri Holm og Berit Rusten har vært feministaktivister siden 70-tallet. Astri Holm var tillitsvalgt og ledet flere streiker på kvinnearbeidsplasser, var leder for Kvinnefronten i Trondheim på åttitallet, sto i spissen for å etablerte brede nettverk i kampen mot nedlegging av E. C. Dahls stiftelelse. Hun har også vært aktiv i internasjonalt kvinnesolidaritetsarbeid. Berit Rusten har fra tidlig 70 tall vært aktivist, i kampen for gratis barnehager til alle barn, i kampen mot flere skjønnhetskonkuranser og i forarbeidet til det som etterhvert ble Kvinner i mannsdominerte yrker (KIM).Vi har begge erfaring fra den nye feministbølgen som har vokst frem de siste årene.

ISBN 978-82-7083-547-8

Beskrivelse

Forfatterne, Astri Holm og Berit Rusten har vært feministaktivister siden 70-tallet. Astri Holm var tillitsvalgt og ledet flere streiker på kvinnearbeidsplasser, var leder for Kvinnefronten i Trondheim på åttitallet, sto i spissen for å etablerte brede nettverk i kampen mot nedlegging av E. C. Dahls stiftelelse. Hun har også vært aktiv i internasjonalt kvinnesolidaritetsarbeid. Berit Rusten har fra tidlig 70 tall vært aktivist, i kampen for gratis barnehager til alle barn, i kampen mot flere skjønnhetskonkuranser og i forarbeidet til det som etterhvert ble Kvinner i mannsdominerte yrker (KIM).Vi har begge erfaring fra den nye feministbølgen som har vokst frem de siste årene.

ISBN 978-82-7083-547-8