Prestegårdslånas store bøker – Bok 3: Tegninger, skisser og oppmålinger

200,00 kr

Harry Fett, Riksantikvar fra 1913 til 1946, skrev 10. juni 1929 om hovedbygningen på Melhus prestegård at den «er en av de største og mest karakteristiske i Trøndelag». Prestegårdslåna ble bygd før 1730 og påbygd i 1745. Den var i fare for å bli revet i flere perioder. Prost Essendrop skrev 5. januar 1876: «Jeg har ogsaa stadig hørt omtale, at den skulde nedrives». I 1929 var det Harry Fett som berget den 37 meter lange bygningen fra riving av vestre del. I 1991 ville kommune- og kirkeledelse rive deler av Låna og de anla kirkegård i hagen. Men  Prestegårdslånas venner protesterte. Arkitekt Arne Berg (1917-2012), en ruvende skikkelse innen norsk kulturminnevern, med 65 års aktivt virke, gav sitt bidrag i kampen for å berge Låna. Da Prestegårdslåna i 2002 omsider både var fredet etter kulturminneloven og omgjort til en privat, idéell stiftelse, ble Arne Berg Lånas «husarkitekt».

ISBN 978-82-7083-535-5

Kategori: