Folk eg møtte – og ting som hende

240,00 kr

Forfatter: Elias Giske

I denne boka slår vi følgje med Elias Giske i arbeidet som journalist og organisasjonsmann, frå fiskarbåten på Sunnmøre til breibygdene i Trøndelag. Vier m.a. i den indre sirkel når Bondepartiet blir til Senterpartiet, og i nær, kontakt med Per Borten da han står fram som politikar. Forfattaren er samtidig lokal- og fylkespolitikar, og var under Korvald-regjeringa personleg sekretær for fiskeriministeren. Du får også lesa det første samandraget i bokform om arbeidet med undersjøiske tunnelar og bru frå Ålesund til øyene og flyplassen på Vigra. Dette var eit pionerprosjekt som vekte oppsikt, også globalt, men som også kunne ha blitt stansa på grunn av ein liten plante, marehalmen. I sum er boka ei interessant skildring frå andre halvdel av det 20. hundreåret.

ISBN 82-7083-266-9

Innbundet

Kategori: