150,00 kr

Forfatter: Oddvar Rakeng

Denne boka er et resultat av en serie kunstnermøter kulturjournalisten og forfatteren Oddvar Rakeng hadde i sin avis Gudbrandsdølen Dagningen, Lillehammer, så å si ukentlig det første året i dette århundre. De fleste av dem Rakeng møtte i serien er billedkunstnere og kunsthåndverkere fra Lillehammer, Gudbrandsdalen og de nærmeste distriktene.

Et av siktemålene for prosjektet var å få fram hva som førte den enkelte inn i kunsten, hva de inspireres av og hvordan de arbeider. Med andre ord: et tverrsnitt av kunstnerisk virksomhet i regionen. Bokas tittel «Rødt bilde til blå sofa?» er hentet fra en uttalelse en av kunstnerne kom med.

ISBN 978-82-7083-241-3

Kunstnerportretter. 2001.

Innbundet

Kategori: