Gerd Søraa (red.): Streiken i Buvika

250,00 kr

Det har vært mange arbeidskonflikter i Norge, men bare en har krevd liv: Buvik-konflikten i 1913. Under streiken ved Pienes mølle ble sekretæren i fagforeninga skutt av en streikebryter. I 1924 markerte møllearbeiderne at det var gått ti år siden den dramatiske arbeidskonflikten. 1. mai-toget gikk fra Folkets Hus på Valset til kirkegården, med bekransning av Marius Folstads grav. Bygdevegen gikk forbi Presthus og Fallet den gang, og her har toget nettopp passert Fallet.

ISBN 978-82-7083-340-5