Birger Steiro: Markus Thranes politiske agitasjon

200,00 kr

Marcus Thranes politiske agitasjon 1849-1855 er, med få endringer, Birger Steiros hovedoppgave i historie. Den er en analyser av den agitasjon Thrane drev i sitt organ «Arbeiderforeningens Blad». Forfatteren har først og fremst tatt for seg den del av agitasjonen som kan bidra til å kaste lys over de mer prinsipielle sidene i Thranes politikk, med andre ord hans ideologiske virksomhet.

Snøfugl, 1984
ISBN 82-7083-004-6

Kategori: