Odd Øie: Synna Korporalsbrua

275,00 kr

Odd Øie forteller i denne boka om sin oppvekst i Soknedal og gir samtidig ei skildring av livet i bygda på 1950- og 60-tallet. I
tillegg forteller han om veien ut i verden, til Oslo, Gaza og Malmø, og så
tilbake til Soknedal igjen. Livet har bydd på mange tilfeldigheter.
Tegning, maling og skriving har vært hans store lidenskap i alle år. Maleri fra barndom og
tegninger fra nyere tid er med og illustrerer de ulike historiene i boka.
Dette er ei sjarmerende skildring av barne- og ungdomsår i ei typisk trønderbygd for femti og seksti år siden.

Boka er illustrert av forfatteren.

Kategori: