Ole Lilleberg. Songevangelist, juletrefestgeneral og orgelmisjonær

Forfatter: Elgsæther, Einy Rendal

Ole Lilleberg har gjennom et langt liv vore engasjert ambassadør for Guds rike. Mange vil kjenne han som songevangelist og talar, andre som storarrangør av juletrefestar. Dei seinare åra har han brukt mykje tid og ressursar til å sette i stand orgel og sende dei til kyrkjelydar på Madagaskar og andre stader der norsk misjon arbeider. Ole Lilleberg spreier den glade bodskap med smil og engasjement.

I denne boka har mange bidratt til å kaste lys over livet til Ole Lilleberg.

ISBN 978-82-7083-346-7

Innbundet.

2008