Langs livsvegen

198,00 kr

Forfatter Mary Johanne Eide

I denne boka fortel forfattaren i om hendingar og tilhøve langs vegen gjennom livet. Ho skildrar arbeid og levemåte i heimegrenda på Sunnmøre. I ein eigen bolk tar ho fer seg korleis krigsåra fekk innverknad på livet til slekt, vener og skulekameratar. Ho lar oss i prosa og poesi følgje med på vandringa gjennom eit opplevingsrikt liv.

ISBN: 82-7083-251-0

Kategori: