Ragnhild Magerøy: Det var en gang – Vesterhavs

360,00 kr

En poet skulle i en setning gi uttrykk for hva historie er og formet det slik: Historie er et mønster av tidløse øyeblikk. Hvordan skal man da kunne skildre en epoke i et folks, en nasjons eller et lands historie, uten dette – å gripe fatt i øyeblikkene som glimter til mellom linjene i skreven historie! Her dreier det seg om mennesker i et kongedømme nær knyttet til vår egen historie, på øya Man i Irskesjøen. Da Ragnhild Magerøy grep dette stoffet, følte hun at hun fikk et kjempestort nøste i armene. Hun måtte nøste seg inn til den innerste tråd-ende og havnet i Bibelen, fulgte tråden gjennom det europeiske kontinent, gjorde hoppet over bekken, så og si og havnet i en heksegryte av begivenheter på de britiske øyer. Alle veier fører til Rom, mens alle tråder førte til Man. De tidløse øyeblikk forfatteren opplevde da hun arbeidet med dette stoffet, har hun festet til papiret og viser oss i denne boken.

Innbundet

ISBN 978-82-7083-240-5

Kategori: