Åsmund Snøfugl: Drøm på alvor – Trøndertun 100 år

450,00 kr

Gjennom hundre år har Trøndertun tatt imot tusener av ungdommer som har fått et skoleopphold de har hatt nytte og glede av for resten av livet. I denne boka fortelles om skolen i manges hjerter, om hvordan den ble til, hvordan den har vært og endret seg gjennom tidene og hva Trøndertun er ved inngangen til nye år. Her får en et gløtt inn i skolerom, musikkstudioer og dansesaler og får vite om elever, lærere og medarbeidere som har fylt lokalene i den lange perioden som er gått. Gauldal og Trøndertun folkehøgskole og miljøet der har skapt liv og framtidstru for alle som har vært innom. Den har betydd mye for så mange. Skolen står nå foran nye hundreår, godt rustet til å la stadig flere ungdomskull få ta del i det fellesskap og de muligheter som den alltid har bydd på.

ISBN 978-82-7083-586-7

Kategorier: ,