Prestegårdslånas skriftserie 6

200,00 kr

Ved Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus, en fredet eiendom, er en rekke sikrings-, restaurerings-, gjenreisnings- og rekonstruksjonsarbeider utført. Det er stor virksomhet på mange felt. Fra Prestegårdslåna gis gratis hjelp til andre eiere av kulturminner, bl. a. til et gammelt, nedlagt handelssted på Hovin i Melhus kommune. «Gamle Hovin» er et uvanlig kulturminne, med mye av interiør og mange gjenstander intakt, og med en gedigen bakerovn, restaurert i 2017.
Les om virksomheten ved Prestegårdslåna, og om Gamle Hovin – i gamle dager og nå – og om restaureringen av bakerovnen.

ISBN 978-82-7083-531-7

Kategori: