Rakeng, Brit: Du skal elske din neste som deg selv

280,00 kr

”Du skal elske din neste som deg selv”
Er det mulig å elske sin neste like høyt som seg selv? Lar Kjærlighetsbudet seg i det hele tatt omsette i praksis? Kan et menneske i det tjueførste århundre leve etter Den Gyldne Regel? Forfatteren forsøker her, ved å granske, tolke og filosofere over profane såvel som hellige skrifter, referere til et utvalg av hendelser i nåtid og fortid samt å sette søkelys på reelle og litterære personligheter, å finne eventuelle svar på dette viktige spørsmålet. Brit Rakeng tar oss med på en runde innom tidas aktuelle saker, og stiller seg og leseren spørsmål om det går an å etterleve kjærlighetsbudet i det daglige og praktiske livet. For spørsmålet om å vise omtanke og kjærlighet kan dukke opp hver dag, og vi blir alle satt på
prøve. Forfatteren nærmer seg problemstillinga på en elegant og artig måte. Dette bør du lese! Tankevekkende er det.

ISBN 978-82-703-532-4

Kategori: