Ragna Rytter: Dikt og draum

350,00 kr

Forfatter: Ragna Rytter

Ragna Rytter (1885-1972) var engasjert på mange område. Ho var pådrivar for å få ein folkehøgskule til Gauldalen, eit arbeid ho lyktes med, ho var ein av dei som skapte trønderbunaden, ho var aktiv i fråhaldsrørsla og i arbeidet for norsk mål. Og ho skreiv, artiklar og debattinnlegg. Som lyrikar sette ho tydelege merke etter seg. Ho gav ut åtte diktsamlingar, den første i 1910, den siste i 1965.

I denne boka er alle dikta som vart trykte i dei åtte bøkene, og nokre få til, samla.

ISBN: 978-82-7083-418-1
Antall sider: 214

Snøfugl, 2012

Kategori: