Poesi fra Litauen

220,00 kr

Forfatter: Finn Henrik Aag og Kalvatis Zigfrydasm
ISBN 978-82-7083-160-3

Sovjetrepublikken Litauen var for de fleste nordmenn nærmest et ukjent land inntil glasnost og perestrojkabølgen nådde landet, og kravet om frihet meldte seg. Til tross for at Litauen opp gjennom tidene politisk har vært undertrykket av flere land, har det litauiske folks nasjonalfølelse og fedrelandskjærlighet alltid vært sterk. Heller ikke de senere decenniers russifisering av Litauen har maktet å knekke dette folket og dets særegne språk. Den lyriske tradisjon står sterkt i Litauen, og diktene i denne antologien gir et bilde av de siste 200 års litauiske diktning, en diktning som i første rekke er naturbunden, en kjærlighetserklæring til det kuperte landskap med de ca 30000 elver og bekker og til den fruktbare jord som har vært livsgrunnlaget for dette agrarfolket. Men i slitet og strevet i by og land er det også rikelig plass for gleden og dansen, for humoren og for dikt om og for barn. Litauen har fostret mange fremragende kvinnelige diktere, og i denne antologien der derfor 12 av de 38 representerte lyrikere kvinner. 1988.

Kategori: