Tankar og ord frå landet i nord

230,00 kr

Forfatter: Edvard Ruud

I dikta sine tar Edvard Ruud for seg mange emne, han skriv om daglegdagse gjeremål, møte med menneske, minne frå barndommen, livshaldningar, nordnorsk landskap og drøfter aktuelle hendingar og spørsmål.

Edvard Ruud (f. 1907) frå Elgsnes ved Harstad har i fleire tiår vore ei ruvande kraft i nordnorsk kulturliv. Frå 1974 har han vore statsstipendiat, har samla kulturhistorisk stoff og formidla dette vidare.

ISBN 978-82-7083-225-1

Kategori: