Astri Holm: Respekter kvinnene

280,00 kr

Årlig har rundt 60 000 kvinner født i Norge. Halvparten av landets kommuner mangler jordmor, selv om helsedirektoratet og politikerne uttrykker at gravide som nettopp har født, har krav på jordmor på hjemmebesøk like etter fødselen. Dette er en situasjon som tyder på at barselomsorgen i Norge har sakket akterut sammenlikna med 1970-tallet.
Dette er spørsmål som forfatteren tar opp i boka Respekter kvinnene, som nå er kommet. Vilkårene for de fødende er blitt tydelig forverret, mener hun. Og særlig etter at sykehusene og fødeinstitusjonene ble deler av helseforetak, der lønnsomheten målt i kroner og øre er viktigst, der bunnlinja avgjør hvilken oppfølging som kan ytes i forbindelse med barsel.
Mye skjer, og denne boka vil bidra til å samle synspunkter om «barselrevolusjonen». Den vil målbære medisinske så vel som kvinneaktivisters, fagforeningers og politikeres stemmer for å sette mer makt bak kravet om bedre barsel nå!

Astri Holm: Respekter kvinnene
Innb. kr. 280,–
SNØFUGL
ISBN 978-82-7083-599-7

Kategori: