Gerd Moxnes Lund: Det andre hjertet

290,00 kr

Det andre hjertet er tittelen på Gerd Moxnes Lunds ro­man. Hun har lagt handlinga i boka til tida omkring forrige århundreskifte. Hovedpersonen er Elin fra Valset i Buvika. Hun blir gift på en gård i Leinstrand.

 

Elin vokser opp på gård, slik som de fleste gjorde på slutten av 1800-tallet. Og som gift blir hun bondekone. Gerd Moxnes Lund skildrer livet i bygde-miljøet slik hun har hørt det kunne være, og slik hun kan tenke seg det. Oppgavene på gården, arbeidet som må gjøres og som mange tar del i, er det som skildres i boka. Og så er det menneskene, som hun gir liv og væremåte. Kjærlighet oppstår, vennskap og uvennskap, alt som kan skje mellom mennesker som lever sam­men i samme bygd og samme grend.

En spennede historie

Det er en spennende historie Gerd forteller. Hun lar den utspille seg i flere trønderbygder, og i Trondheim, der første scene fortelles. Boka innholder både krim og kvinnekamp.

ISBN: 978-82-7083-569-0