Olav Harald Langås: Drapet på kramkaren

350,00 kr

Denne romanen er inspirert av bygdebokforfatter Per O. Rød som forteller ganske åpenhjertig om det antatte drapet på en kramkar på indre Hølonda i Sør-Trøndelag, sannsynligvis 1854. Rød gjør heller ingen hemmelighet av hvem som ble utpekt til drapsmenn. De er nevnt ved navns nevnelse i Hølondboka bind 1. De tre drapsmennenes skjebne er imidlertid beviselig, det går fram av kirkeboka (Klokkerboka) for Hølonda kirke. Interessant er det også at i avisa Nidaros fra 1924 er det en notis som forteller om et skjelettfunn ved Ånøya: ”Ved Ånøya er funnet deler av et skjelett under en stenhelle. Noen anleggsarbeidere fant skjelettet da de skulle hugge stenhellen opp til veifyll. Man tror det er restene etter en svensk handelskar som, for et par menneskealdre siden forsvant i disse traktene.” Ifølge sagnet ble kramkaren tatt av dage, enten ved Grefssjøen eller Ånøya. I og med skjelettfunnet taler
vel alt for at det var ved Ånøya han møtte sin skjebne. Trolig kom han da fra en handelsrunde over Hølonda med sine skrepper. Mange trodde at disse ”veskyttene” (vestergøter) var stinne av penger, og det hendte vel at de ble ranet og det som verre var. Ingenting tyder på at det har vært noen form for politietterforskning i sakens anledning. De tre drapsmennene fikk vel sin straff uansett. Jeg har valgt å bruke rett navn på de tre hovedpersonene
og deres familier, ettersom dette er såpass grundig påpekt i Hølondboka. Deres endelikt og omstendighetene rundt dette er også historisk korrekt.

Dobbeltutgave sammen med boka: Mali.

ISBN 978-82-7083-476-1