Olav Harald Langås: Mali

350,00 kr

Denne fortellingen baserer seg i det alt vesentlige på historisk korrekt stoff om Mali Larsdatter som gjorde tjeneste i Bjørseta, der hun fødte et barn i dølgsmål i 1729. Undertegnede er i særlig grad takknemlig for den greie framstillinga til Ingebrigt Almås, Korsvegen, som har skrevet en særoppgave om Mali. De historiske fakta danner «renninga» i denne fortellinga. Men det har naturligvis vært nødvendig å ta seg dikteriske friheter under vegs.

Dobbeltutgave – sammen med boka: Drapet på kramkaren.

ISBN 978-82-7083-476-1