Publisert

Boklansering i Oslo

Vi inviterer til lansering av boken Forenklingsgeneralens testament

i Tingstova på Bondeheimen, Kristian IVs gate 2, Oslo

onsdag 22. mai kl. 13.00.

I ni år var Hans-Jørgen Blomseth leder for Regjeringens forenklingsprosjekt. Han fikk gjennomført 216 tiltak med årlig besparelse på 35 milliarder. Det kunne blitt atskillig flere forenklinger og besparelser i statsapparatet, og for næringslivet, om viljen til det hadde vært til stede. Det var nemlig ikke alle i departementene som likte at en person «utenfra» skulle komme med råd om forenkling og effektivisering. I denne boken tar forfatteren et oppgjør med den sendrektighet han var vitne til. Bl. a. frykt for kritikk gjør saksbehandlingstiden lengre enn nødvendig, mener han.

Velkommen til lansering og møte med forfatteren!

Servering.