Hverdagsinnspill

250,00 kr

Forfattere: Brit og Oddvar Rakeng

Hverdagsinnspill inneholder en liten samling essays skrevet av Brit Rakeng og Oddvar Rakeng, som er to eldre, relativt oppegående samfunnsborgere med interessen for nær- og fjernmiljø intakt. Hvor ble det egentlig av de vise gamle?
Hvor ble det av respekten for den aldrende hjernen som per definisjon er i ”stand til å ta inn mer informasjon og har et bredere fokus for oppmerksomhet enn ungdommen”?

Kategori: