Prestegårdslånas skriftserie bok 5

200,00 kr

Prestegårdslånas skriftserie, bok 5 er nå i salg.
Prestegårdslåna ble bygget på 1720-tallet og i 1745. Det var større istandsettelser og restaureringer fra 2000-tallet. I hagen er stabburet fra 1780 satt opp igjen. Et 1700-talls lysthus og gammelt stakitt og gjerde er rekonstruert. Prestegårdslåna og hagen – som er fredet etter Kulturminneloven – ble en stiftelse i 2002. I bøkene som Stiftelsen gir ut, legges det vekt på dokumentasjon av historien og av det som gjøres med eiendommen.

ISBN 978-82-7083-525-6
Kr 200,-

Kategori: