Sturle Kojen: Fra Kjølens rand, grenseløse Falkberget

300,00 kr

Foruten egne artikler har Sturle Kojen i denne boka samlet bidrag om sider ved Falkbergets forfatterskap som ikke alltid har kommet godt fram i bøker og skrifter i kjølvannet av biografien «Johan Falkberget – forfatter og stridsmann» fra 2007. – Noe er nytt, men her er også meget leseverdig eldre stoff som i dag er vanskelig å finne fram til på prent – som Leif Mæhles essay «Tankar og tru i Johan Falkbergets dikting» fra 100-årsjubileet i 1979, eller Gutt­orm Hansens tale ved avdukinga av Falk­berget-­monu­mentet på Røros.
Falkberget lever og sprenger grenser ved at han i stadig økende grad inspirerer andre kunstnere og deres arbeid. I intervjuform forteller tre kulturarbeidere om sine møter med «råstoffet» fra Falkbergets diktning.
I siste del av boka viser Kojen Falkbergets litterære og kulturelle slektskap med andre forfattere med rot i arbeiderklassen. Blant dem trønderen Kristofer Uppdal og de berømte svenske autodidaktene Ivar Lo-Johansson, Eyvind Johnson og Harry Martinsson. Det er litteraturhistoriske sammenhenger som ikke har vært så tydelig i arbeidet med å føre Johan Falkbergets budskap og visjoner inn i ei ny tid.

Utgitt år 2016.
ISBN 978-82-7083-515-7

Kategori: