Hav og himmel i Hålogaland

230,00 kr

Forfatter: Edvard Ruud

I denne boka skildrar Edvard Ruud i dikts form historia, arbeidet og landskapet, særleg den nordnorske naturen – lyset og sommaren, stormen og vinterveret. Han skriv også om menneske, folk som har sett merke etter seg på ulikt vis. Mange av dikta handlar om det å leva, om å finne fram «på vildrande veg».

ISBN 978-82-7083-242-1

Kategori: