Einar Ødegård: Verneplikt

350,00 kr

I denne boka gir Ødegaard oss et bilde, både i alvor og med humor, av livet innenfor leirgjerdene fra si tid som offiser. Dette er ei lærerik og underholdende skildring av det norske forsvaret. Bak det hele understrekes behovet for et godt forsvar av fedrelandet. Han påpeker sterkt at en varig fred i Norge bare kan oppnås med avspenning og et ryddig forhold til Russland. Dette bør være bestemmende for norsk forsvarspolitikk. – Amerikanske tropper i Norge er ikke i vår interesse, skriver han, – men gjør Russland bekymret for angrep mot den viktige Kolahalvøya.

 

ISBN 978-82-7083-570-6

Kategorier: ,