Publisert

Boklansering på Melhus

Melhus bibliotek og Snøfugl forlag inviterer til boklansering på Melhus rådhus, kommunestyresalen torsdag 23. mai kl 17.00
Hans-Jørgen Blomseth har skrevet boka Forenklingsgeneralens testament. Blomseth er fra Melhus, men har bodd i utlandet og nå i Oslo i mange år.
I ni år var han leder for regjeringens forenklingsprosjekt. Han fikk gjennomført 216 tiltak med årlig besparelse på 35 milliarder. Det kunne blitt atskillig flere forenklinger og besparelser i statsapparatet, og for næringslivet, om viljen til det hadde vært til stede. Det var nemlig ikke alle i departementene som lite at en person «utenfra» skulle komme med råd om forenkling og effektivisering.
I denne boka tar forfatteren et frimodig oppgjør med den sendrektighet han syntes rådde i maktens korridorer.


Alle er velkommen til lansering.
Underholdning av Ivar Gafseth og Tore Johansen
Vel møtt!